Розробка установок для виробництва біогазу - одне з перспективниз напрямів діяльності нашої компанії. За допомогою біогазової установки можна переробляти відходи тваринництва, сільського господарства, пивоварень і підприємств цукрової промисловості з отриманням цінного продукту - біогазу. Біогаз в свою чергу є енергоносієм, який можна конвертувати за допомогою спеціальних генераторів на електроенергію, тепло чи пар. Використання біогазових установок в АПК дозволяє зменшити потребу в покупних енергоносіях на ряду з екологічною утилізацією відходів промисловості.

biogas3  biogas1   biogas2

Переваги біогазових установок компанії «Енвітек»:

  • Індивідуальний підхід. Можливість проектування БГУ, як для промисловості, так і для використання на невеликих аграрних або тваринницьких комплексах. Якщо ж Вам потрібна міні біогазова установка, купити її ви також можете в нашій компанії;
  • Інноваційні технології. Всі ключові вузли виготовлені на основі наших власних досліджень, які дозволяють виключити безліч технологічних проблем;
  • Доступна вартість. На наші біогазові установки ціна Вас приємно порадує. Ми пропонуємо одні з найдоступніших цін на ринку.
  • Пропонуємо вам докладніше познайомитися з принципами роботи наших біогазових станцій.

Що таке біогаз і спосіб його отримання?

Біогаз – суміш метану (CH4) та вуглекислого газу (СО2) з незначними включеннями інших побічних газів (N2, Н2, H2S). Співвідношення метану та вуглекислого газу залежить від складу органічного субстрату. Так економічно обґрунтованою є доля метану 55-70 %.
В промислових установках все відбувається автоматично. Органічний субстрат з виробництва (наприклад, пивна дробина з пивоварні) надходить в реактор, де відбувається метанове зародження субстрату. На виході відбирається біогаз та органічний субстрат (переброджений).

биогаз 2

Основні складові органічного субстрату, що підлягають  біохімічному зародженню: жири, білки та вуглеводи (полісахариди). Складні високомолекулярні сполуки розщіплюються на низькомолекулярні, які в подальшому в анаеробних умовах споживаються кислотоутворюючими бактеріями з утворенням органічних кислот та їх солей, а також спиртів, та газів (NH3, СО2, Н2, H2S). Кінцевий етап перетворення органічних речовин в CH4 та СО2 (власне утворення біогазу) відбувається за рахунок метанового збродження метаноутворюючими бактеріями.

биогаз 1

Всі ці реакції відбуваються одночасно, проте вимоги до умов життєдіяльності кислотоутворюючих та метаноутворюючих бактерій різні. Метаноутворюючі бактерії більш вимогливі до відсутності кисню, рН середовища, тощо.

Біогаз після доочищення  може бути використаний для виробництва:

  • теплової енергії (як заміна природному газу) шляхом спалення біогазу в котлі;
  • теплової енергії з одночасним виробленням електроенергії у так званих когенераційних установках;
  • метану та вуглекислого газу шляхом використання газосепараторів.

Переброджений органічний субстрат має вологість 95-98 %. Це фактично ідеальне рідке добриво, що в своєму складі має як мікроелементи, так і перероджені органічні речовини.  

Іноді економічно обґрунтованим є розділ фаз (рідкої та твердої) відпрацьованого субстрату. Це має сенс з точки зору його подальшого зберігання, оскільки необхідність у добривах має сезонний характер. В цьому випадку тверду фракцію зберігають з подальшим використанням як органічного високоякісного добрива, а рідку скидають в міську каналізаційну мережу як стічні води (або доочищають у встановленому порядку з подальшим скидом в поверхневі води).

Параметр Кислотоутворюючі бактерії Метаноутворюючі бактерії
Температура, С 25-35 33-54
рН 5,2-6,3 6,5-7,5
ОВП, мВ мінус 400 - плюс 300 менше мінус 250
C/N 10-45 20-30
Концентрація сухих речовин, % менше 10-12 % менше 6-10 %
Мікроелементи -

Ni, Co, Mo, Se