Метали, що містять або не містять включення сірки можуть бути відновлені з технологічної води, підземної води або потоків стічних вод.

Промстоки 22

Основою технологій Paques є біологічне перетворення сполук сірки в сірководень - THIOTEQ®-технологія, яка використовується для осадження металів, можливо вибірково, як сульфіди металів (SULFATEQ®-технологія).

Сульфіди металів особливо стабільні і являють собою економічну цінність як сировини для металургійної промисловості. Якщо в домішках металу є сполуки сірки, то вони повинні також бути видалені, існує можливість біологічно перетворити їх на сировину для утворення елементарної сірки. До того ж дані технології надають можливість перетворення SO2 з газових потоків в елементарну сірку або в сульфіди для виробництва сульфідів металів.