Ми пропонуємо технологічні рішення обробки газів для видалення сірководню з газових потоків, а також для підготовки газу на нафтопереробних заводах.

Промстоки 20

Технологічні рішення Paques використовують при обробці стоків для видалення органічних речовин, сірки та аміаку.

Ми також пропонуємо рішення для інших добре відомих забруднювачів, таких як ціанід, бензол, толуол, етилен, ксилолів та інших хімічних речовин.

Органічні речовини можуть бути видалені анаеробними технологіями BIOPAQ®IC.

Обробка конденсатів води на підприємствах синтетичного рідкого палива дуже хороший приклад використання цієї технології в нафтовій і газовій промисловості.

Сірка може бути видалена шляхом використання технології THIOPAQ®. Сульфіди спрямовуються на каустик, де дуже добре обробляються біологічним шляхом.

Аміак видаляється при використанні ANAMMOX® і ASTRASAND® технологій. Кислі води нафтопереробних підприємств проходять біологічну обробку при використанні революційної ANAMMOX® технології видалення аміаку. Аміак також є побічним продуктом газифікації і може бути виявленим в деяких очисних спорудах газових потоків. ASTRASAND®-технологія використовується при низьких концентраціях аміаку і високих обсягах стоків, дана технологія зазвичай використовується в якості фінішної доочистки.