Виробництво 1 літра етанолу супроводжується утворенням 5-10 літрів стічних вод, що підкреслює необхідність ефективного очищення стоків.

Промстоки 21

Прикладами обробленої сировини для виробництва біопалива є: зерно, пшениця, рис, барда з цукрового буряка, барда з цукрової тростини, кукурудза, фрукти.

Ми можемо поєднувати BIOPAQ®-технології для виробництва біогазу з технологією THIOPAQ® для десульфуризації біогазу.

У своїй роботі ми також використовуємо системи для видалення ХСК, що залишилося після анаеробної очистки в поєднанні з технологіями ANAMMOX® для видалення аміаку зі стічних вод, PHOSPAQ ™ - для утилізації фосфатів і ASTRASAND® - для фінальної очистки.

Характеристики систем очищення стоків при виробництві біопалива:

  • Збереження енергоресурсів через виробництво екологічно чистої енергії
  • Відсутність витрат на перевищення ГДК у скидах стічних вод
  • Компактна закрита система
  • Низькі експлуатаційні витрати
  • Використання передових технологій біореакторів
  • Відсутність емісії СО2