Багато галузей промисловості мають газові викиди, що містять сірководень (H2S). З метою охорони здоров'я, безпеки та антикорозійного захисту необхідне уловлювання H2S.

Технологія THIOPAQ® є найбільш ефективним і надійним методом уловлювання H2S у поєднанні з глибоким очищенням газу, крім того має низькі експлуатаційні витрати. Цей процес протікає при температурі і тиску навколишнього середовища, що дозволяє очищати газ від H2S з високою ефективністю і не вимагає дорогих каталізаторів і хімічних реагентів.

 

thiopaq

Ефектівность видалення сірководню становить 99,5%.

Області застосування технології THIOPAQ®:    

 • Очищення біогазу, який утворюється в процесі анаеробної очистки стічних вод;    
 • Очищення газів, що утворюються при спалюванні твердих речовин на звалищах і в місцях поховання відходів;    
 • Очищення стічних вод на целюлозно-паперових комбінатах, лікеро-горілчаних заводах, на комунальних очисних спорудах і в хімічній промисловості.

Досвід використання даної технології в усьому світі показав її ефективність при витраті газу від 50 до 3500 нм3/год і тиску близькому до атмосферного.

Установка THIOPAQ® здатна виробляти 14 тонн сірки на добу.

Принцип роботи THIOPAQ®:

Газ, що містить сірководень, надходить у секцію абсорбції та промивається рідиною в скрубері. Рідина є лужним середовищем і абсорбує сірководень. Біогаз знаходиться вгорі абсорбера і практично не містить H2S. Рідина, що містить сульфіди, стікає в біореактор, де окислюється бактеріями, після чого сірка видаляється за допомогою сепаратора. Очищена від сульфідів рідина подається назад в секцію абсорбції.

Переваги THIOPAQ®-технології:    

 • Простота технології: всього лише 2 стадії процесу;    
 • Безпека процесу: відсутність вільного сірководню на виході абсорбера;    
 • Немає необхідності внесення повітря в біогаз;   
 • Передовий контроль процесу забезпечує експлуатаційну гнучкість і надійність;    
 • Низькі експлуатаційні витрати;    
 • Відсутня засмічення абсорбенту гідрофільними біологічними частинками сірки;    
 • Буферний промивний розчин забезпечує глибоке очищення від H2S;    
 • Досвід функціонування більш ніж 15 років з моменту першого впровадження в 1993.