ANAMMOX® - економічно ефективний, раціональний і екологічно чистий метод видалення аміаку із стічних вод і газоподібних відходів.

Промстоки 9

У порівнянні з традиційними методами нітрифікації/денітрифікації даний метод дозволяє значно зменшити витрати (до 90%) з одночасним зменшенням емісії CO2 до 90%. До того ж підприємству необхідно більш ніж наполовину менше площі для даної установки, ніж при традиційних методах нітрифікації/денітрифікації.

Цикл хімічного перетворення ANAMMOX® - кращий раціональний шлях в природному циклі азоту. У поєднанні з технологією нітритизації ANAMMOX® бактерії-деструктори перетворюють амоній (NH4+) в молекулярний газоподібний азот.

Даний метод вже зарекомендував себе в Європі як ефективний і економічний. Так, наприклад, в 2002 році перша повномасштабна установка ANAMMOX® була введена в експлуатацію в Нідерландах.

Цикл азоту

 

Промстоки 10
Одноступінчастий процес ANAMMOX®

Промстоки 11Переваги технології ANAMMOX®:

 • Висока ефективність денітрифікації;
 • Скорочення емісії CO2 до 90% (в порівнянні з традиційними методами нітрифікації/денітрифікації);
 • Необхідність меншої площі для розміщення установки (до 50%);
 • Низьке енергоспоживання: економія до 60% (в порівнянні з традиційними методами нітрифікації/денітрифікації);
 • Відсутня потреба в метанолі;
 • Високий ступінь автоматизації дозволяє контролювати всі параметри процесу, установка не вимагає постійного обслуговування;
 • Зниження кількості надлишкового мулу, що утворюється в 6-8 разів менше;
 • Ефективне розкладання аміаку і стабільне функціонування установки.

Технологія біологічного очищення ANAMMOX® може використовуватися для видалення амонію із стічних вод усіх видів з відносно високою концентрацією амонію (NH4+-N > 100 мг/л), які утворюються в наступних областях:

 • комунальні очисні споруди;
 • очищення води від органічних речовин (звалища, приготування компосту, зброджування осаду стічних вод в анаеробних умовах);
 • харчова промисловість;
 • виробництво добрив;
 • хімія і нафтохімія;
 • металургійна промисловість;
 • гірська промисловість.