Дана технологія є ефективним засобом зменшення витрат на обробку стічних вод, підвищує ефективність і, одночасно, забезпечує відповідність стоків промисловим стандартам і жорстким вимогам до якості води.
Промстоки 5

Принцип роботи реактора BIOPAQ®IC

В анаеробних умовах BIOPAQ®IC бактерії споживають органічні забруднення в промислових стоках, в результаті чого отримують очищену воду для повторного використання та біогаз, який надалі може бути використаний для виробництва екологічно чистої електроенергії.

Анаеробний реактор ІС - це вертикальний резервуар висотою від 16 до 25 метрів і діаметром від 1,5 до 12 метрів. Промстоки за допомогою ефективної розподільної системи нагнітаються в реактор, де змішуються з гранульованим анаеробним мулом (1). У нижній частині реактора (2) з органічних складових стоків утворюється метан (CH4) і вуглекислий газ (CO2). Ця суміш газів, або просто "біогаз", вловлюється в газосепараторах в середній частині реактора (3). При цьому створюється так званий "газовий ліфт", який "піднімає" суміш води та мулу в колону (4) і направляє в водо- і газосепаратор у верхній частині реактора (5). Біогаз відводиться з реактора через верхню частину реактора, а суміш води та мулу по трубі (6) повертається назад в нижню частину реактора, щоб знову і знову повторити вищеописаний цикл, який називається "внутрішня циркуляція". У верхній частини реактора стічна вода при необхідності додатково очищається (7). Газосепаратори у верхній частині реактора (8) збирають біогаз, який виробляється, в той час як очищена стічна вода відводиться з реактора через переливний лоток.

Саморегулююча внутрішня циркуляція має великі переваги при введенні установки в експлуатацію, забезпечує зниження витрат по обслуговуванню, більш високу продуктивність, надійність і безперебійність роботи.

Переваги анаеробного реактора BIOPAQ®IC:

  • Виробництво біогазу (вироблений біогаз містить 80-85% метану і може на 15-20% скоротити витрати підприємства на закупівлю природного газу);
  • Компактність системи (реактор має висоту від 16 до 25 м і діаметр від 1,5 до 12 метрів);
  • Можливість високих (пікових) навантажень (система витримує до 15-25 кг ХСК/день);
  • Мінімум експлуатаційних витрат (установка має низьке енергоспоживання і обслуговується однією людиною);
  • Мінімум площі під очисні споруди (стандартна площа реактора від 2 до 115 м2);
  • Мінімум відходів (рівень мулового осаду зменшився на 50% в порівнянні зі звичайними анаеробними очисними системами);
  • Мінімум споживання енергії (на 90% менше споживання електроенергії ніж у типових очисних систем);
  • Зниження викидів СО2 в атмосферу (зменшення викидів СО2 в атмосферу на 88 %);
  • Стабільність функціонування (установки BIOPAQ®IC з 1994 року встановлюють на сотнях підприємств у всьому світі і за час свого існування не виявлено жодного збою в роботі).