Згідно ст.33 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" на підприємствах розробляються і затверджуються гранично допустимі скиди (ГДС) шкідливих (забруднюючих) речовин, що надходять зі стічними водами у водні об'єкти: водотоки, водосховища, озера, прибережні зони морів.

Моніторинг антропогенного впливу на поверхневі і внутрішні морські води, а також води територіального моря та виключної (морської) економічної зони України здійснюють Мінприроди та підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. (ст. 12 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» від 20 липня 1996 року № 815).

Згідно ДСТУ 3832-98 в перелік показників стічних вод, що підлягають обов'язковому контролю підприємством і рекомендовані для автоматизації в автоматизованій системі управління стічних вод (АСУ СВ) входять наступні:    

 • розчинений кисень,    
 • завислі речовини,    
 • мінералізація води,    
 • сульфати,    
 • хлориди,    
 • азот амонійний,    
 • нітрати,    
 • нітрити,    
 • фосфати,    
 • нафтопродукти,    
 • біохімічне споживання кисню (БСК5),    
 • хімічне споживання кисню (ХСК),    
 • рівень токсичності води,    
 • бактеріологічне забруднення,    
 • рівень радіоактивного забруднення,    
 • водневий показник (рН),    
 • температура.

ТОВ "Енвітек" пропонує комплексні станції моніторингу якості стічних і поверхневих вод контейнерного типу з можливістю установки на понтонах або в прибережній зоні на стаціонарних металевих опорах.

monitor 1 monitor 3
monitor 4 monitor 2

До складу станції моніторингу входять:    

 • система подачі і відбору проби на базі сучасних автоматичних пробовідбірників,    
 • автоматичні прилади аналізу якості води (Systea, Swan, Servomex, LAR, ECD та ін.),    
 • система зберігання і передачі даних.
monitor 5   monitor 6

Область використання:

 • екологічний та санітарний контроль перед водозаборами очисних споруд у системах раннього попередження аварійних ситуацій;
 • екологічний та санітарний контроль транскордонних річок;
 • контроль скидів промислових та комунальних очисних споруд у водойми;
 • контроль якості води підземних водозаборів.

Презентація автоматичної системи контролю ТОВ "Енвітек" (заантажити)