AMI Deltacon Power

AMI Deltacon Power - аналізатор для безперервного вимірювання електропровідності до та після іонообмінної колонки в діапазоні від 0.055 до 1000 мкСм/см з розрахунком по цій різниці значення рН в діапазоні від рН 7,5 до 11,5 згідно VGB-директиви 450L, а також розрахунок концентрації реагенту, який підлужує середовище, наприклад, аміаку в діапазоні від 0,01 до 10 ppm (мг/л).