Цифровий рН електрод S401DIG та ОВП цифровий електрод S406DIG використовуються для вимірювання рН та ОВП у різних сферах господарства..

Chemitec pH Redox Dig


Пористий рідкий перехід стійкий до забруднення та дії хімічних реагентів. Подвійний перехід базового електроду підвищує термін служби у ситуаціях, коли має місце підвищений вміст сульфідів (H2S) та металів, таких як олово, ртуть та срібло.

Новий тип твердого базисного електроліту забезпечує базовий потенціальний контакт в умовах різних тиску і температури під час вимірювань.

Для точної компенсації впливу температури на процес вимірювань рН та ОВП використовується температурний сенсор нової капілярної конструкції Pt100, який розміщується після чутливої мембрани.

Механічний захист рівня ІР68 захищає високоімпедансний сигнал електродів від вологи, яка може генеруватися в умовах занурення електроду (конденсації).

Використання

Питна вода, промислова вода, стічна вода, вода з підвищеним вмістом сульфідів та металів, таких як ртуть, олово та срібло.

Каталог Chemitec (завантажити)