Автохімконтроль водно-хімічного режиму на АЕС і ТЕС

Водно-хімічний режим АЕС і ТЕС є одним з найважливіших факторів, що впливають на надійну, економічну і безпечну експлуатацію АЕС і ТЕС. Водно-хімічний режим повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити цілісність захисних бар'єрів і вимоги безпеки. Тому постійний контроль водно-хімічного режиму контурів ТЕС і АЕС дозволяє отримати достовірну інформацію про зміну складу теплоносія і робочого середовища, що дозволить своєчасно діагностувати і прогнозувати можливі порушення в роботі станції, а отже, скоротити матеріальні витрати.

 

Автохимконтроль 2

Функціональні можливості системи:

 •     збір даних від приладів автоматичного хімічного контролю;
 •     візуалізація даних у вигляді мнемосхем, таблиць даних і графіків;
 •     передача отриманої інформації в систему безпеки станції та отримання від неї інформації, необхідної для виконання функцій системи;
 •     статистична обробка отриманої оперативної інформації зі створенням математичних моделей і прогнозуванням розвитку подій;
 •     забезпечення попереджувальної і аварійної сигналізації при виході параметрів за межі контрольованих рівнів і експлуатаційних лімітів;
 •     можливість аналізу розвитку ситуації за довільний проміжок часу за допомогою формування таблиць різної структури статистичною обробкою даних, а також тимчасових графіків;
 •     контроль ВХР не тільки в стаціонарному режимі, але і при пусках і зупинках блоків з відповідним коригуванням складу і нормативних значень контрольованих параметрів;
 •     формування, зберігання і виведення на друк щомісячних, середньодобових, середньомісячних і середньорічних звітів, а також інших звітів;
 •     зберігання поточної інформації про стан ВХР в різних базах даних - короткострокових, довгострокових і подієвих (ведення баз даних);
 •     аналіз ситуації, ведення експертної системи та системи допомоги оператору;
 •     створення архівів і зберігання даних на внутрішніх і зовнішніх носіях;
 •     захист від несанкціонованого доступу до всіх компонентів системи;
 •     ідентифікація користувача та індивідуальний доступ до її компонентів;
 •     обмін інформацією з іншими інформаційними системами станції;
 •     можливість подальшої модернізації та розширення;
 •     ведення довідкової технологічної та інформаційної системи;
 •     організація введення, редагування і відображення результатів лабораторного хімічного контролю і синхронізація даними для спільної роботи.

 

Автохимконтроль 3

Автоматизовані системи управління технологічними параметрами водопідготовки/водоочистки

Автоматизовані системи управління технологічними параметрами на водопровідних та каналізаційних очисних спорудах призначені для постійного моніторингу технологічних параметрів і контролю стану технологічного обладнання з метою підвищення надійності та якості очищення води.

ТОВ «Енвітек» розробляє автоматизовані системи управління технологічними параметрами в процесах водопідготовки і очищення води. У роботі ми використовуємо обладнання провідних світових виробників (SWAN, ISCO та ін.)

 

Автохимконтроль 1

Принципова схема автоматизації процесу очищення води на водопровідних очисних спорудах

Автохимконтроль 4

Схема контролю та управління процесом очищення води на каналізаційних очисних спорудах