Обсяг рідкої фази становить 80000 м3.

При взаємодії сильно кислого середовища і ґрунту в окремих місцях мало місце порушення глиняного замка та інфільтрація забруднень в ґрунтові води. У перспективі кількість свищів і їх розміри могли непередбачувано зростати.

Враховуючи висотне розташування накопичувача, інтенсивна інфільтрація рідкої фази в ґрунтові води могла викликати катастрофічні наслідки на площі багатьох десятків квадратних кілометрів нижче накопичувача в напрямку Маріуполя. У разі несприятливого розвитку подій неминуче забруднення ґрунтових вод, що створило б загрозу безпосередньо для населення, яке споживає воду з колодязів та поверхневих джерел, таких як р. Кальміус.

Зафіксовано забруднення атмосфери виділеннями фенолів, піридину та аміаку.

Критерії, прийняті при розробці проекту:

  • Мінімальні викиди в навколишнє середовище
  • Мінімальна вартість капітальних і експлуатаційних витрат
  • Відсутність будь-яких відходів, що підлягають переробці або захороненню
  • Реальність здійснення проекту в умовах обмеженого фінансування

Ставок-накопичувач до очистки

Маркохім3

Ставок-накопичувач після закінчення першого етапу проекту

Маркохім4

Проблеми:

  • забруднення ґрунтових вод і загроза населенню, яке споживає воду з криниць  
  • забруднення атмосфери аміаком і піридином  
  • небезпека регіональної катастрофи


Схема впливу на навколишнє середовище ставка-накопичувача рідких хімвідходів

Мариуполь 3

ТОВ «Енвітек» розробив комплексний проект по знешкодженню ставка-накопичувача у частинах технології, будівництва, електричної, КВПіА, нестандартне обладнання, ОВНС та ін. Проект пройшов експертизи Мінекології та природних ресурсів, МОЗ України та інших організацій.

Вирішення проблеми - наша технологія знешкодження рідких відходів:

  • Нейтралізація вапняним молоком
  • Адаптація мікроорганізмів до умов утвореного середовища
  • Біологічна очистка

Проектом передбачено створення циркуляційного потоку рідкої фази, в який дозується вапняне молоко. Система циркуляції, що включає трубопровід, насос, розподільні пристрої й комплекс дозування вапняного молока дозволяє оптимізувати процес нейтралізації, забезпечивши рівномірне підвищення рН в обсязі накопичувача і надійний технологічний контроль.

 

Мариуполь 4

Технологічна схема нейтралізації рідкої фази накопичувача хімвідходів:
1 - система розподіленого забору рідкої фази;

2 - циркуляційний насос;

3 - ємності для замішування вапна;

4 - циркуляційний трубопровід;

5 - розподільний пристрій випуску рідкої фази в накопичувач;

6 - датчики-газоаналізатори;

7 - датчики рН.

Маркохім1

Технічні рішення забезпечили незначний градієнт рН в зоні розподільної системи, виключаючи утворення локальних зон з підвищеною концентрацією Са(ОН)2 і активних викидів в атмосферу. Для контролю за кількістю газоподібних викидів по периметру ставка передбачена установка датчиків-газоаналізаторів. Наступна за стадією нейтралізації - біологічне очищення, дозволяє істотно скоротити концентрації забруднюючих речовин.

Ефект очищення за основними компонентами на проміжній стадії становить: феноли 98 %, аміак загальний 92 %; піридин 97%; сульфати 46%; солевміст 43%, прозорість 86%.

Маркохім2

Комплекс нейтралізації рідких відходів запущений в експлуатацію влітку 2003.

Експлуатація підтвердила правильність технічних рішень та інженерних розрахунків. Надійно спрацювали розроблені нашою фірмою плавучі водозабори.

До літа 2004 завершився перший етап реалізації проекту - стадія нейтралізації. Ефективність очищення на цій стадії виявилася на 15-20% вище розрахункових величин. Більш ніж на порядок знизилися фонові викиди аміаку та піридину.