Частота промивок роторного змішувача визначається оператором по наявності суміші в змішувачі. Якість води після промивання залежатиме від складу цементної суміші і від її якості.

Властивості води після промивання бетонозмішувального обладнання

Характеристика Значення
1 Вміст твердої фази в суспензії 128±3 г/л
2 Солевміст рідини 3,6±0,2 г/л
3 Водневий показник рН 12,56±0,2 рН
4 Швидкість осаждення твердої фази 0,69±0,02 мм/с
5

Швидкість утворення плівки карбонатів на

поверхні рідини

1,8÷2,0 мг/см2

на добу

Скидання такої води в каналізацію без її очищення заборонений. Якщо тверду фазу суспензії можна видалити шляхом седиментації, то для нейтралізації рН слід додавати у воду кислоту, що тягне додаткове використання реагентів і збільшення кількості відходів, що скидаються у спецканалізації.

Слід врахувати, що осад твердої фази промивної води в умовах відсутності перемішування схоплюється і цементується в монолітний блок на дні посудини, де він зберігається протягом доби.

Відповідно до наведеного вище, оптимальним технічним рішенням, що дозволяє мінімізувати скидання хімічно агресивних стоків в спецканалізації є седиментація промивних вод з наступним скиданням верхнього шару води без твердої фази в спецканалізації і використання води зі зваженою фазою для замішування бетонної суміші.

Вимоги до якості води для цементних розчинів регламентуються ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови".

Цементовані радіоактивні відходи можна характеризувати як ненапружену бетонну конструкцію. Отже вимоги до води для цементних розчинів будуть відповідати вимогам до води для замішування бетонної суміші при виготовленні бетонних і залізобетонних конструкцій з ненапружуваною арматурою.

Порівняння характеристик забрудненої води після промивання і води для замішування цементної суміші наведено нижче.

 

Характеристика

Вода після промивки

Вода для замішування цементної суміші

Вода для промивки бетонозмішувального обладнання

1 Солевміст, мг/л 3600 до 5000 до 5000
2 Завислі речовини, мг/л 100-200 до 200 до 500
3 рН 12,56 4-12,5 4-12,5

Аналіз показав, що воду після промивки бетонозмішувального обладнання можна використовувати як для замішування цементної суміші, так і для наступного промивання бетонозмішувального обладнання.

Але у зв'язку з високим вмістом розчинених солей і зважених речовин використовувати забруднену воду після промивки для наступного промивання бетонозмішувального обладнання не доцільно. Оскільки з кожним циклом промивання буде збільшуватися як солевміст, так і концентрація зважених речовин, що призведе в результаті до перевищення норм до води для промивки. Більше того, наявність у воді високих концентрацій солей призведе до швидкого виведення з ладу форсунок, через які подається вода для промивання роторного змішувача.

РАЕС 9

У разі використання забрудненої води після промивання для замішування бетонної суміші воду попередньо подають у контейнер скидання промивної води, де шляхом седиментації відбувається відділення твердої фази. Верхній шар освітленої води декантирують в спецканалізації, а суспензія подається назад в змішувач для подальшого використання для замішування цементного розчину.