Алчевськ 1 Алчевськ 2

Вимоги до системи в цілому наступні:

 • повинна являти собою сучасну автоматизовану систему збору, обробки та представлення даних хімічного контролю ВХР енергоблоку;
 • система повинна передбачати автоматичний збір даних ВХР та оперативне ручне введення результатів лабораторного хімічного аналізу;
 • система призначена для роботи, як в штатному, так і в режимах пуску і зупинки енергоблоку, а також у перехідних режимах;
 • повинна бути забезпечена можливість обміну інформацією з системою АСУЕ та іншими системами ТЕС.

Система вирішує такі завдання:

 • збір параметрів ВХР енергоблоку ТЕС з поданням інформації оперативному персоналу, обробку та зберігання отриманої інформації;
 • діагностика стану технологічного обладнання, проходження хімічних процесів в теплоносіях і утворення відкладень.

 

Алчевськ 3 Алчевськ 4

Система виконує в автоматичному режимі наступні функції:

 • відбір і підготовка проб вимірюваних середовищ;
 • вимір фізико-хімічних параметрів проб;
 • збір і первинна обробка інформації з аналізаторів;
 • отримання інформації від АСУЕ про ведення технологічного процесу;
 • відображення і документування інформації;
 • сигналізація відхилень параметрів ВХР від норми;
 • формування діагностичних повідомлень;
 • реєстрація та зберігання інформації;
 • передача інформації в АСУЕ та інші системи ТЕС.

 

Алчевськ 5 Алчевськ 6

Система забезпечує виконання в ручному режимі наступні функції:

 • відбір і підготовка проб вимірюваних середовищ;
 • вимір фізико-хімічних параметрів проб;
 • ручне введення результатів лабораторного контролю параметрів ВХР енергоблоку;
 • первинна обробка інформації і синхронізації її з даними ВХР;
 • передача інформації в АСУЕ  та інші системи ТЕС;
 • відображення і документування інформації;
 • формування звітів.