Десна 5 Десна 2 Десна 7

У зв’язку з необхідністю покращення якості стічних вод, що скидаються у міську каналізацію, передбачено будівництво споруд очистки промислових стічних вод для очищення скидів стічних вод від пивоварного та солодового цехів. До складу споруд очистки стічних вод входять: барабанний фільтр, камера скиду стічних вод, станція підйому (існуюча), первинний пластинчастий відстійник, резервуар вирівнювач, аеробний реактор, резервуар накопичення шламу тощо.

Проектом передбачено розділення виробничих та господарсько-побутових стічних вод.

Стічні води підприємства будуть очищатися за допомогою технології компанії Pagues (Нідерланди), попередньо пройшовши фізико-хімічну стадію очистки.

 

Десна 4 Десна 3 Десна 13

Режим роботи споруд – постійний.

Надлишковий мул з ІС реактора планується продавати за кордон власникам аналогічних об’єктів для пришвидшення запуску їх біореакторів (приблизно 0,1-1,2 % від об’єму всього мулу у реакторі).  

Всі  резервуари потенційно можуть бути джерелами викидів, а тому закриті. Вихідне повітря збирається за допомогою системи вентиляційних клапанів і подається на мокрий скрубер. Потужність системи – 3 000 м3/год.

Згідно розробленого проекту бойлерна, трансформаторна, станція дозування реагентів, подаючі насоси, нагрівачі, робочі кімнати, лабораторія та офіс знаходяться в одному приміщенні  для утримання стабільної температури у холодні пори року.

Очищенні  стічні води після вторинного відстійника надходять до станції скиду у міську каналізацію.

Концентрація забруднюючих речовин (ЗР), які скидаються в міську каналізацію, не перевищує контрольні значення

 

Десна 12 Десна 10 Десна 11

Використання біогазу в якості палива дозволить зменшити витрати інших органічних видів палива (природний газ, мазут, вугілля), зменшити викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря і як наслідок, покращити екологічну ситуацію в районі розташування підприємства.  

Теплотворна здатність біогазу – 6 500 ккал/м3.