Радомышль 2 Радомышль 3

Високий рівень ХСК створює умови для використання біологічних методів очищення води з отриманням біогазу.

Запропоновано технологію на базі ІС-реактору (BIOPAQ® ІС) з доочищенням в МБР та можливістю часткового повернення очищених стоків на технологічні потреби.

Зважаючи на обмеження щодо площі очисних споруд, обумовлені наявною на території підприємства площадкою, було розглянуто декілька варіантів технології очищення стоків.  Вибір технології очистки стоків ПБК «Радомишль» ґрунтувався на використанні найбільш ефективної технології при найменшій займаній площі.

Якість води після ІС-реактору Paques з доочищенням на МБР задовольняє вимоги на вході зворотньоосмотичних модулів. Таким чином, частину стоків (запропоновано 60 %) можна використовувати для технологічних потреб (ВИРОБНИЦТВО ПИВА ВІДБУВАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З ЧИСТОЇ ВОДИ ЗІ СВЕРДЛОВИН!!!).

Очищені стоки проходять доочищення на окремих модулях системи знеззалізнення, Н-катіонітових (або Na-катіонітових) фільтрах та зворотньоосмотичних модулях. Отже контакт очищених стоків та води, що йде в продукт (пиво) знижено до мінімуму.

Використання очищених стоків дозволить:

  • значно скоротити витрати на реагенти у системі водопідготовки;
  • зберегти обсяги водоспоживання зі свердловин на сьогоднішньому рівні при збільшенні виробництва в 2,5 рази;
  • знизити обсяги скиду в міську каналізаційну мережу до 1000 м3/добу (при плановому обсязі стоків 2500 м3/добу);
  • скоротити споживання природного газу основним виробництвом за рахунок, того що на повторне використання повертатиметься вода з температурою 27 оС, у той час як вода з свердловин має температуру на рівня 10 оС.  

Враховуючи результати порівняння технологічних рішень кращими з точки зору технічних показників при найменшій займаній площі є очисні споруди на базі ІС-реактору з поверненням частини стоків після доочищення в МБР та модулях зворотнього осмосу.