18 серпня на Рівненській АЕС відбулись приймальні випробування установки цементування комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (КПРАВ). Участь у випробуваннях взяли представники виконавчої дирекції з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки ДП НАЕК «Енергоатом», ВП «Атоменергомаш», виробника обладнання ТОВ «Енвітек» та фахівці РАЕС.

РАЕС в3

Детально: Випробування установки цементування комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів

Частота промивок роторного змішувача визначається оператором по наявності суміші в змішувачі. Якість води після промивання залежатиме від складу цементної суміші і від її якості.

РАЕС 12

Властивості води після промивання бетонозмішувального обладнання 

Характеристика Значення
1 Вміст твердої фази в суспензії 128±3 г/л
2 Солевміст надосадочної рідини 3,6±0,2 г/л
3 Водневий показник рН 12,56±0,2 рН
4 Швидкість осадження частинок твердої фази 0,69±0,02 мм/с
5

Швидкість утворення плівки карбонатів на

поверхні рідини

1,8÷2,0 мг/см2

на добу

Скидання такої води в каналізацію без її очищення заборонено. Якщо тверду фазу суспензії можна видалити шляхом седиментації, то для нейтралізації рН слід додавати у воду кислоту, що тягне додаткове використання реагентів і збільшення кількості відходів, що скидаються у спецканалізації.

Слід врахувати, що осад твердої фази промивної води в умовах відсутності перемішування схоплюється і цементується в монолітний блок на дні посудини.

Відповідно до наведеного вище, оптимальним технічним рішенням, що дозволяє мінімізувати скидання хімічно агресивних стоків в спецканалізації є седиментація промивних вод з наступним скиданням верхнього шару води без твердої фази в спецканалізації і використання води з твердою фазою для замішування бетонної суміші.

Вимоги до якості води для цементних розчинів регламентуються ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови".

Цементовані радіоактивні відходи можна характеризувати як бетонну конструкцію без напруження. Отже вимоги до води для цементних розчинів будуть відповідати вимогам до води для замішування бетонної суміші при виготовленні бетонних і залізобетонних конструкцій з ненапружуваною арматурою.

Порівняння характеристик забрудненої води після промивання і води для замішування цементної суміші наведено нижче. 

Характеристика

Вода після промивки

Вода для затворення цементної суміші

Вода для промивки бетонозмішувального обладнанняя

1 Солевміст, мг/л 3600 до 5000 до 5000
2 Завислі речовини, мг/л 100-200 до 200 до 500
3 рН 12,56 4-12,5 4-12,5

 

Аналіз показав, що воду після промивки бетонозмішувального обладнання можна використовувати як для замішування цементної суміші, так і для наступного промивання бетонозмішувального обладнання. Але у зв'язку з високим вмістом розчинених солей і завислих речовин використовувати забруднену воду після промивки для наступного промивання бетонозмішувального обладнання не доцільно. Оскільки з кожним циклом промивання буде збільшуватися як солевміст, так і концентрація завислих речовин, що призведе в результаті до перевищення норм до води для промивки. Більше того, наявність у воді високих концентрацій солей призведе до швидкого виведення з ладу форсунок, через які подається вода для промивання роторного змішувача.

РАЕС 9

У разі використання забрудненої води після промивання для замішування бетонної суміші воду попередньо подають у контейнер скидання промивної води, де шляхом седиментації відбувається відділення твердої фази. Верхній шар освітленої води декантирують в спецканалізації, а суспензія подається назад в змішувач для подальшого використання для замішування цементного розчину.