Установка призначена для очищення промислових стоків гальванічного виробництва від важких металів та утилізації їх концентрованих розчинів.

Тиса 2

Переваги:

 • висока технологічна надійність;
 • видалення всіх металів, включаючи хром (VI) в одному потоці;
 • мінімальні експлуатаційні витрати;
 • витрати електроенергії до 0,30 кВт/м3;
 • використання вторинних сировини відпрацьованих гальванічних розчинів;
 • повторне використання води, 40 – 60 %;
 • комплекс експлуатується в автоматичному режимі;
 • компактність;
 • універсальність;
 • низькі експлуатаційні витрати;
 • обсяг шламу менший в 50 - 60 разів у порівнянні з реагентним методом або електрокоагуляцією.

Обладнання:

 • Змішувач;
 • Освітлювач;
 • Магнітний фільтр;
 • Установка зневоднення осаду;
 • Система АСУ ТП.

Комплекс "Тиса" базується на так званому феромагнітному методі очищення. Суть методу полягає у здатності мінерального сорбенту (на основі оксиду заліза) абсорбувати на своїй поверхні іони важких металів. Мінеральний сорбент має кристалічну структуру та магнітні властивості.

Мінеральний сорбент з сорбованих іонів важких металів затримуються магнітним фільтром. Мінеральний сорбент отримують в модулі переробки електролітів комплексу «Тиса», використовуючи відпрацьовані розчини гальвановиробництва.

При звичайних методах в процесі очистки стічних вод підвищується солевміст в очищеній воді. Цього ефекту можна уникнути, використовуючи феромагнітний метод, при якому попутно осідають гідроксиди металів, карбонати, фосфати і деякі інші сполуки, які зменшують солевміст. Це створює умови для повернення очищеної води на повторне використання.

У порівнянні з іншими методами обсяг шламу зменшується в 50-80 разів завдяки кристалічній структурі феритового реагенту. Шлам за кристало-хімічними параметрами наближається до поліметалічних руд, які створюють умови для його утилізації в металургійній промисловості. Вологість шламу після обробки становить 40-50%. У 5-6 разів порівнято з традиційними методами зменшено зменшено виробничу площу завдяки високій ефективності адсорбції металів на феритових частках та швидкості магнітної сепарації. Концентрація важких металів на виході установки стабільно значно менша від ГДК.

ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Гальваностоки надходять в змішувач, куди дозується феритова суспензія залежно від вхідних концентрації важких металів і автоматично регулюється рН.

Після завершення хімічної реакції в змішувачі, стоки потрапляють в освітлювач, в якому суспендовані пластівці формують «стиснений» суспендованих шар. Осад з донної частини освітлювача автоматично перекачується в блок зневоднення сушки до вологості 30-40%.

Доосвітлення води відбувається на магнітному фільтрі, який періодично промивається, а забруднені води потрапляють в приймальну ємність. Промивний насос забирає чисту воду на виході з фільтру і перекачує її в промивну ємність. Всі ланки технології очищення стоків оснащені регулюючими приладами. Всі насоси і клапани працюють на пневмоприводі. Установка працює автоматично включаючись і виключаючи в залежності від рівня води в приймальному резервуарі. Рівень автоматизації дозволяє замовнику не тримати постійний обслуговуючий персонал.

Надійність очищення стічних вод контролюється системою АСУ ТП. Комплекс успішно експлуатується на Монетному Дворі НБУ з 2002 року. За цей час не було жодних зауважень по якості очищених гальваностоків на виході виробництва зі сторони контролюючих органів.