Найбільш широко застосовується для промстоків з високою органічної забрудненістю. Очищення таких стоків проводиться біологічними методами з виробленням біогазу і органічних добрив. Отриманий елюат проходить доочистку за допомогою мембранних технологій і може бути повторно використаний в технологічних цілях.

Промивна вода після миття бетонозмішувального обладнання являє собою суспензію з рН = 12,56, солевмістом більше 3 г/л і твердою фазою - більше 100 г/л.

В якості альтернативного способу очищення води зі свердловини від заліза та марганцю запропоновано видалення заліза на фільтрах з плаваючим завантаженням (ФПЗ) в такий спосіб, як аерація, дегазація, хімічне окислення і фільтрування на самоочищувальних плаваючих фільтрах з наступним доочищенням на Na-катіонітових фільтрах.

Видалення важких металів з промстоків

Особливу увагу приділено біорозкладанню органічних субстратів (таких як пивна дробина) з виробленням біогазу з концентрацією метану до 85%.