За даними Державної служби статистики України у 2009 році було утворено 112,2 тис. т пивної дробини в якості вторинної сировини.

Пивна дробина здебільшого використовується в якості корму для свійських тварин. Поряд з цим, пивна дробина має високий потенціал отримання біогазу – 105-130 Нм3/т і може бути використана як субстрат для біогазової установки.

В умовах постійного збільшення вартості газу виробництво біогазу в процесі переробки відходів дозволить знизити витрати на природній газ та електроенергію, що йдуть на власні потреби пивних заводів. Пивна дробина являє собою вторинний продукт виробництва пива, це осад, що утворюється внаслідок фільтрації пивного сусла в процесі пивоваріння. В дослідженнях було використано пивну дробину Чернігівської філії ПАТ «САН ІнБев Україна».

Характеристика складових пивної дробини у відсотках до сухих органічних речовин (СОР) наведено нижче.

 

биогаз 1
Потенціал виходу біогазу з пивної дробини визначено за потенціалом виходу біогазу складових пивної дробини і становить 574,08 л/кг СОР.

Характеристика складових пивної дробини у відсотках до СОР

биогаз 4

Дослідниками і фахівцями ТОВ «Енвітек» проведено ряд досліджень процесу анаеробного зброджування органічних відходів таких, як: пивна дробина, осад очисних споруд пивзаводу, гній великої рогатої худоби, тощо.

Розроблено та досліджено ряд малих біогазових установок періодичної і безперервної дії для лабораторних досліджень виходу біогазу з різних субстратів з наступним масштабуванням до промислового рівня.

 

nauk

Проведення таких попередніх досліджень дозволяє запобігти ряду технологічних проблем на етапі проектування промислового об'єкта, а використання біогазу дозволяє приносити суттєві прибутки.