Обеззалізнення

Установка повністю автоматизована і складається з окремих блоків.

В ежекторі 3 артезіанська вода, що подається насосом 2 насичується повітрям, що подається повітродувкою 5. Після напірної аерації вода поступає в контактний резервуар 4 та фільтр 1 з плаваючим завантаженням. В плаваючому фільтрі 1 відбуваються фізико-хімічні процеси очищення обробленої артезіанської води.

Очищена вода надходить в надфільтровий простір і самопливом перетікає в резервуар чистої води (РЧВ) 7, звідки насосом другого підйому 8 очищена вода подається на споживання (або на подальше доочищення).

У міру забруднення плаваючого фільтру 1 (до заданого при пусконаладці гідравлічного тиску або за показами аналізатору загального розчиненого заліза), фільтр автоматично промивається в дренаж 6.

Застосування вищевказаних процесів дозволить забезпечити необхідну якість очищеної води, компактність водоочисного обладнання, а також отримати переваги:

  • раціональна одноступенева очистка артезіанської води;
  • стабілізація води, тобто видалення запаху сірководню і частини вільного двоокису вуглецю, що викликають інтенсивну корозію сталі і бетону;
  • зменшення собівартості  очистки 1 м3 артезіанської води;
  • відсутність запасних частин для нестрандартного обладнання;
  • застосовуються плаваюче завантаження фільтрів, вартість якого на значно менша за вартість смоли;
  • фільтри працюють у автоматичному режимі, тому досить участі оператора за сумісництвом.