Очищення стоків від амонію

ANAMMOX® - економічно ефективний, раціональний і екологічно чистий метод видалення аміаку із стічних вод і газоподібних відходів. У порівнянні з традиційними методами нітрифікації/денітрифікації даний метод дозволяє значно зменшити витрати (до 90%) з одночасним зменшенням емісії CO2 до 90%. До того ж підприємству необхідно більш ніж наполовину менше площі для даної установки, ніж при традиційних методах нітрифікації/денітрифікації.

Цикл хімічного перетворення ANAMMOX® - кращий раціональний шлях в природному циклі азоту. У поєднанні з технологією нітритизації ANAMMOX® бактерії-деструктори перетворюють амоній (NH4+) в молекулярний газоподібний азот.

Порівняння традиційного процесу видалення азоту (двостадійної нітри-денітрифікації) та сучасного Anammox (одностадійний).

Anammox відбувається завдяки роботі спеціальних бактерій, які належать до родини Plancomуcete. Вони активуються за аноксидних умов, сталої температури, відповідної концентрації поживних речовин, в тому числі, певному співвідношенні аміачного азоту та газоподібного. 

Anammox-бактерії: під мікроскопом та у пробірці.

Даний метод вже зарекомендував себе в Європі як ефективний і економічний. Так, наприклад, в 2002 році перша повномасштабна установка ANAMMOX® була введена в експлуатацію в Нідерландах. Зараз у світі працює понад 50 промислових впроваджень.

 

Схематичне зображення принципу реактору Anammox.
1 – Вхідні стічні вод  багаті на амоній
2 – Аератор для  перемішування
3 – Сепаратор Anammox для утримання біомаси
4 – Потік, що покидає реактор

Переваги технології ANAMMOX®:

 • Висока ефективність денітрифікації;
 • Скорочення емісії CO2 до 90% (в порівнянні з традиційними методами нітрифікації/денітрифікації);
 • Необхідність меншої площі для розміщення установки (до 50%);
 • Низьке енергоспоживання: економія до 60% (в порівнянні з традиційними методами нітрифікації/денітрифікації);
 • Відсутня потреба в метанолі;
 • Високий ступінь автоматизації дозволяє контролювати всі параметри процесу, установка не вимагає постійного обслуговування;
 • Зниження кількості надлишкового мулу, що утворюється в 6-8 разів менше;
 • Ефективне розкладання аміаку і стабільне функціонування установки.

Технологія біологічного очищення ANAMMOX® може використовуватися для видалення амонію із стічних вод усіх видів з відносно високою концентрацією амонію (NH4+-N > 100 мг/л), які утворюються в наступних областях:

 • Комунальні очисні споруди;
 • Очищення води від органічних речовин (звалища, приготування компосту, зброджування осаду стічних вод в анаеробних умовах);
 • Харчова промисловість;
 • Виробництво добрив;
 • Хімія і нафтохімія;
 • Металургійна промисловість;
 • Гірська промисловість