USAB

«Каустичні» рішення у скрубері THIOPAQ® забезпечують постійне біологічне відновлення.  У скрубері газ, що містить H2S, входить в контакт з циркулюючим через біореактор регенерації розчином. Абсорбція H2S за слабких кислотних умов (pH 8-9) робить можливою проходження реакції з гідроксильними йонами:

H2S + OH      HS- + H2O

В біореакторі сульфіди окислюються до елементарної сірки  за допомогою автотрофних сірчаних бактерій:

HS- +1/2 O2      So +OH-

Гідроксид, що використовується у скрубері, регенерується у біореакторі. Оскільки розчин, що надходить у верхню частину скрубера,  не містить сульфідів, то створюється великий градієнт концентрацій сірководню у рідкій та газовій фазах,