Очистка промстоків від важких металів

Установка призначена для очищення промислових стоків гальванічного виробництва від важких металів та утилізації їх концентрованих розчинів.

 

ТИСА

Переваги:

 • Висока технологічна надійність;
 • Видалення всіх металів, включаючи хром (VI) в одному потоці за допомогою ферореагенту;
 • Мінімальні експлуатаційні витрати;
 • Витрати електроенергії до 0,30 кВт/м3;
 • Використання вторинних сировини відпрацьованих гальванічних розчинів;
 • Повторне використання води, 40 – 60 %;
 • Комплекс експлуатується в автоматичному режимі;
 • Компактність;
 • Універсальність;
 • Низькі експлуатаційні витрати;
 • Обсяг шламу менший в 50 - 60 разів у порівнянні з реагентним методом або електрокоагуляцією. Завдяки своїй структурі шлам відноситься до 4-ої категорії..

Комплекс "Тиса" базується на так званому феромагнітному методі очищення. Суть методу полягає у здатності мінерального сорбенту абсорбувати на своїй поверхні іони важких металів ( Cr3+, Cr6+, Zn 2+, Ni2+, Cu2+, Sn,2+, Co2+, Cd2+ та інші). Можливе очищення від радіоактивних домішок. Мінеральний сорбент має кристалічну структуру та магнітні властивості. Мінеральний сорбент з сорбованих іонів важких металів затримуються магнітним фільтром. Мінеральний сорбент отримують в модулі переробки електролітів комплексу «Тиса», використовуючи відпрацьовані розчини гальванічного виробництва.
Застосування:

 • Очищення стічних вод коксохімічних виробництв
 • Очищення стічних вод гальванічних цехів
 • Нейтралізація стічних вод та відпрацьованих розчинів травильних цехів
 • Очищення стічних вод від іонів заліза, механічних та інших забруднень, повторне використання очищених стічних вод