Станції автоматичного моніторингу стічних вод та поверхневих водойм

Згідно ст.33 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" на підприємствах розробляються і затверджуються гранично допустимі скиди (ГДС) шкідливих (забруднюючих) речовин, що надходять зі стічними водами у водні об'єкти: водотоки, водосховища, озера, прибережні зони морів.
Моніторинг антропогенного впливу на поверхневі і внутрішні морські води, а також води територіального моря та виключної (морської) економічної зони України здійснюють Мінприроди та підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. (ст. 12 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» від 20 липня 1996 року № 815).
Згідно ДСТУ 3832-98 в перелік показників стічних вод, що підлягають обов'язковому контролю підприємством і рекомендовані для автоматизації в автоматизованій системі управління стічних вод (АСУ СВ) входять наступні:    

 •     розчинений кисень,    
 •     завислі речовини,    
 •     мінералізація води,    
 •     сульфати,    
 •     хлориди,    
 •     азот амонійний,    
 •     нітрати,    
 •     нітрити,    
 •     фосфати,    
 •     нафтопродукти,    
 •     біохімічне споживання кисню (БСК5),    
 •     хімічне споживання кисню (ХСК),    
 •     рівень токсичності води,    
 •     бактеріологічне забруднення,    
 •     рівень радіоактивного забруднення,    
 •     водневий показник (рН),    
 •     температура.

ТОВ "Енвітек" пропонує комплексні станції моніторингу якості стічних і поверхневих вод контейнерного типу з можливістю установки на понтонах або в прибережній зоні на стаціонарних металевих опорах.

 

monitor 1

monitor 3

monitor 4

monitor 2

До складу станції моніторингу входять:    

 • Система подачі і відбору проби на базі сучасних автоматичних пробовідбірників,    
 • Автоматичні прилади аналізу якості води (Systea, Swan, Servomex, LAR, ECD та ін.),    
 • Система зберігання і передачі даних
бса

Область використання:

 • Екологічний та санітарний контроль перед водозаборами очисних споруд у системах раннього попередження аварійних ситуацій;
 • Екологічний та санітарний контроль транскордонних річок;
 • Контроль скидів промислових та комунальних очисних споруд у водойми;
 • Контроль якості води підземних водозаборів

 Більше інформації в брошурі на сторінці нижче: