Споруди та установки очищення промислових та комунально-побутових стоків