Виробництво біогазу із стічних вод

Біогаз є одним із найбільш поширених альтернативних джерел отримання «зеленої енергії». Він утворюється під час анаеробного бродіння різних органічних субстратів за участі великої кількості бактерій. В результаті ми отримуємо газ з вмістом метану (СН4) 50-75%.

біогаз

Схематично технологічний процес очищення стічних вод з утворенням біогазу виглядає наступим чином:

біогаз стічні води

НАШІ ПРОВАДЖЕННЯ:

Пивзавод «Десна» (корпорація AB InBev)

Десна

На пивзаводі «Десна» (м. Чернігів) побудовано очисні споруди для стічних вод пивного виробництва з отриманням біогазу.

Основні проектні показники:

  • Потік стоків - 7500 м3/добу
  • Вихід біогазу – 7300 м3/добу
  • ХСК на вході – 3000-8000 мг/л
  • ХСК на виході – до 250 мг/л

Біогаз використовується у котельні змішуючись з природним газом за допомогою комбінованого пальника.
Основним елементом очисних споруд є двоступеневий анаеробний ІС-реактор з внутрішньою циркуляцією голландської компанії Paques

Пивзавод «Рогань» (корпорація AB InBev)

Пивзавод «Рогань» (корпорація AB InBev)

На пивзаводі «Рогань» (м. Харків) побудовано очисні споруди для стічних вод пивного виробництва з отриманням біогазу.
Основні проектні показники:

  • Потік  стоків -  10500 м3/добу
  • Вихід біогазу – 11650 м3/добу
  • Потужність – 3,6 МВт
  • ХСК на вході – 3500 мг/л
  • ХСК на виході – до 250 мг/л

Біогаз використовується у котельні змішуючись з природним газом за допомогою комбінованого пальника.
Основним елементом очисних споруд є двоступеневий анаеробний ІС-реактор з внутрішньою циркуляцією голландської компанії Paques.
В результаті запровадження технології було досягнення зменшення кількості відходів у 10 раз і зменшення викидів СО2 у 5 разів