Біологічне очищення комунально-побутових стічних вод

Бортницька станція аерації (БСА), призначена для повного видалення біологічного азоту (шляхом нітрифікації та денітрифікації), а також часткового видалення фосфору за допомогою активного мулу. Внаслідок неправильного, «сліпого» контролю над процесами денітрифікації нітритів у власників виникло декілька проблем:

 • Перевитрата енергії під час експлуатації очисних споруд (до 30%)
 • Перебільшення дозволених на скид концентрацій NO2- у скидах в Дніпро
 • Дуже великі витрати кисню під час аерації резервуарів
 • Посилення забруднення синьо-зеленими водоростями через перевищення ГДК на скид по PO4- у річку Дніпро.

Запропонований спеціалістами ТОВ «Енвітек» проект «Вдосконалення процесу видалення органічних сполук і підвищення енергетичної ефективності Бортницької станції аерації» полягає в автоматизації системи керування аеротенками. Метою автоматизації є створення і підтримка анаеробних умов у призначеній для цього зоні аеротенків.
Керування технологічним процесом аеротенків здійснюється шляхом контролю параметрів стоків: по ОВП та концентрації розчиненого кисню.
Для контролю процесів нітрифікації/денітрифікації в аеротенку передбачено встановлення приладів on-line вимірювання концентрації розчиненого кисню: О2 та ОВП.
Дані показники роботи аеротенків можливі за умови, що гідравлічне навантаження на один аеротенк не повинно перевищувати 50 000 м3/добу.

бса

Синхронізація циклів нітри-денітрифікації по секціям. Блок №3.

Для реконструкції та автоматизації було обрано блок БСА №3. Потужність блоку – 400 000 м3/добу.

бса

Вікно програми, аеротенки №17-18. Блок №3.

Основними контрольованими параметрами було обрано: хімічні параметри - PO4, NH4, NO2, NO3; фізико-хімічні параметри – pH, Redоx, ТоС

бса
Пункт управління блоком №3 із станцією автоматичного моніторингу. Вигляд всередині
бса

Введення в експлуатацію та запуск проекту з автоматизації тривало приблизно 9 місяців. 
Здобутки проекту:

 • Запуск та пусконаладка автоматизації процесів нітри-денітрифікації, що означає ефективне очищення стічних вод від NH4 та PO4
 • Зниження споживання електроенергії до 30%
 • Зниження кількості O2, що потрапляє в аеротенки
 • Зменшення споживання PO4 (компонент для росту бактерій які відповідають за нітри-денітрифікацію)
 • Зменшення кількості скидів у річку Дніпро
 • Досягнення нормативно встановлених показників по ГДК на скид для забруднюючих речовин
 • Зменшення експлуатаційних витрат на очисні споруди БСА