Виробництво та очищення біогазу

дигестат

Поводження з дагестатом

Під час утворення біогазу шляхом анаеробного збродження утворюється залишковий продукт який називається «дагестат»...

біогаз

Можливості фінансування біогазових проектів

Оскільки будівництво біогазових комплексів з одного боку вимагає інвестицій від Замовника, а з іншого підтримується на...

біогаз

Виробництво біогазу з органічних відходів

Біогаз є одним із найбільш поширених альтернативних джерел отримання «зеленої енергії». Він утворюється під час...

біогаз

Виробництво біогазу із стічних вод

Біогаз є одним із найбільш поширених альтернативних джерел отримання «зеленої енергії». Він утворюється під час...

Біотриклінговий фільтр

Очистка біогазу від сірководню

Існують різні методи видалення сірководню (H2S) з біогазу. Нижче описані основні з них та приведено економічний аналіз...