Очищення та повторне використання промстоків виробництва будівельних матеріалів

Згідно розробленій технології, стічні води збиратимуться у приймальну ємність, розташовану зовні виробничого приміщення, малюнок 1. Об’єм ємності достатній для приймання добової кількості стічних вод, забезпечує основне виробництво надійністю і гнучкістю на випадок переливів, аварійних та залпових скидів. Технологічним регламентом передбачено, що приймальна ємність завжди матиме резервний об’єм для приймання стічних вод. Після затримки великих часток корзиною на вході у приймальну ємність стічні води перемішуються у приймальному резервуарі мішалкою для гомогенізації та перекачуються шнековим насосом у змішувач, куди також дозується полімерний реагент. Із змішувача шнековий насос подає суспензію на прес-фільтр, який виконує функції фільтрування та зневоднення суспензії. Фільтрат поступає у ємність флокуляції з якої відцентровим насосом перекачується на напірний фільтр для доочищення. Після напірного освітлена вода під залишковим напором йде на повторне використання.

будівельні
Малюнок 1.: Схема розміщення приміщення установки для очищення та повторного використання промстоків ТОВ “Kreisel”. 

Критерії технічного рішення: 

  • Надійність експлуатації; 
  • Надійність та прозорість технологічних рішень; 
  • Компактність обладнання; 
  • Забезпечення основного виробництва на випадок аварійних переливів та залпових скидів; 
  • Екологічність

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 
Схема технологічного процесу очищення стічних вод наведена на малюнку 2. 
Стічні води скидаються у приймальну ємність 2 об’ємом 4 м3, виготовлену з монолітного бетону та розташовану зовні виробничого приміщення, малюнок 1. На зливі трубопроводу стічних вод встановлена корзина1 для вловлювання забруднень розміром більше 1 мм. Час від часу корзина вивантажується вручну у контейнер відходів. 
Після затримки великих часток корзиною на вході у приймальну ємність стічні води перемішуються у приймальному резервуарі мішалкою для гомогенізації та перекачуються шнековим насосом Р1 у змішувач 4, куди також дозується полімерний реагент. Для видалення піску з потоку стічних вод передбачено пісковловлювач 3, який періодично розвантажує пісок у контейнер піску 9. Видалення піску підвищує надійність експлуатації системи. 
Стічні води Із змішувача шнековим насосом Р2 подають суспензію на фільтр-прес, який виконує функції фільтрування та зневоднення суспензії. Фільтрат поступає у бак флокуляції 7, з якого відцентровим насосом перекачується на напірний фільтр 8 для доочищення від колоїдних забруднень, що залишились у воді після фільтр-пресу. Після напірного фільтру освітлена вода під залишковим напором йде на повторне використання.

будівельні
Малюнок 2. Схема технологічного процесу очищення стічних вод ТОВ “Kreisel”.