Онлайн-аналізатор для моніторингу загального азоту і фосфору у поверхневих та стічних водах Micromac Total N&P компанії Systea S.p.A (Італія)

Micromac C TN&TP призначений для аналізу загального азоту та загального фосфору в одному пристрої. Для  визначення загального азоту (N) застосовується УФ-випромінення, а для визначення загального фосфору (P) - УФ-випромінення разом з високою температурою.
Вимірювання проводиться в комбінованому режимі, забезпечуючи одну годину вимірювання для обох параметрів. Одночасно забезпечується вихід даних 4-20 мА.
Метод вимірювання
Після фільтрації зразок закачується в LFA-реактор, де  відбувається вприскування H2SO4. Потім суміш надходить у високотемпературну нагрівальну ванну для неорганічного гідролізу фосфору. Протягом процесу гідролізу, аналізатор проводить повне визначення загального азоту (TN), додаючи реактиви окислення і проходячи через етап УФ-опромінення, для перетворення азоту в нітрат в персульфатному лужному середовищі.
Потім окислені гідразином нітрати відновлюються до нітритів у лужному розчині, де мідь використовується як каталізатор. Нітрити реагують із сульфаніламідом та нафтилетилендіаміном у розчині кислоти, утворюючи сполуку рожевого кольору, яка вимірюється при 550 нм.
Далі реактор промивають, а аналізатор відкриває нагрівальну ванну і додає в оброблений  зразок правильний окислювач для перетворення всіх органічних форм фосфору в ортофосфат. Подвійна дія персульфату калію та УФ-випромінювання в кислому середовищі призводить до утворення ортофосфату, який реагує з утворенням фосфомолібдату, який остаточно відновлюється до синього молібден аскорбіновою кислотою. Кольоровий комплекс зчитується при 660 або 880 нм.

Systea

Технічна специфікація

 Заг.азот (TN)Заг.фосфор (TP)
Принцип вимірюванняКолориметричний, УФ-випромінювання + UV окислення до NO3Колориметричний, кислотний гідроліз та УФ-випромінювання
Діапазон вимірювання0-5/10/20/50 мг/л у вигляді N0-3/5/10 мг/л у вигляді P

Особливості та переваги

  • Загальний азот і загальний фосфор вимірюються в одному пристрої
  • Одна година для аналізу обох параметрів
  • Повністю автоматична робота
  • Тривала автономія; низькі витрати на обслуговування та експлуатацію
  • Низьке споживання реагентів
  • Простота експлуатації; просто підключити аналізатор без спеціальної підготовки
  • Електроніка та гідравліка розділені
  • Послідовний інтерфейс для локального або віддаленого підключення до ПК
  • Результати аналізу відображаються на дисплеї через 1 годину.