Алчевський металургійний комбінат, газотурбінна установка рекуперації коксових газів Mitsubishi. Повний цикл АХК пароводяного контуру. м. Алчевськ.

Спеціалісти ТОВ «Енвітек» мають великий досвід у створенні автоматичних систем управління технологічними процесами (АСУ ТП).
Прикладом проектів такого типу є розробка системи автоматичного хімічного контролю водно-хімічного режиму теплоносія для ПВТ «Альчевський металургійний комбінат».

Алчевськ
Алчевськ

Згідно розробленого ТЗ, вимоги до системи в цілому були наступні:

 • Система повинна являти собою сучасну автоматизовану систему збору, обробки та представлення даних хімічного контролю ВХР енергоблоку;
 • Система повинна передбачати автоматичний збір даних ВХР та оперативне ручне введення результатів лабораторного хімічного аналізу;
 • Система призначена для роботи, як в штатному, так і в режимах пуску і зупинки енергоблоку, а також у перехідних режимах;
 • Повинна бути забезпечена можливість обміну інформацією з системою АСУЕ та іншими системами ТЕС.

Система вирішила такі завдання:

 • Збір параметрів ВХР енергоблоку ТЕС з поданням інформації оперативному персоналу, обробку та зберігання отриманої інформації;
 • Діагностика стану технологічного обладнання, проходження хімічних процесів в теплоносіях і утворення відкладень

Діагностика стану технологічного обладнання, проходження хімічних процесів в теплоносіях і утворення відкладень. 

Алчевськ
Алчевськ

Система виконує в автоматичному режимі наступні функції:

 • Відбір і підготовка проб вимірюваних середовищ;
 • Вимір фізико-хімічних параметрів проб;
 • Збір і первинна обробка інформації з аналізаторів;
 • Отримання інформації від АСУЕ про ведення технологічного процесу;
 • Відображення і документування інформації;
 • Сигналізація відхилень параметрів ВХР від норми;
 • Формування діагностичних повідомлень;
 • Реєстрація та зберігання інформації;
 • Передача інформації в АСУЕ та інші системи ТЕС.
Алчевськ
Алчевськ

Система забезпечує виконання в ручному режимі наступні функції:

 • Відбір і підготовка проб вимірюваних середовищ;
 • Вимір фізико-хімічних параметрів проб;
 • Ручне введення результатів лабораторного контролю параметрів ВХР енергоблоку;
 • Первинна обробка інформації і синхронізації її з даними ВХР;
 • Передача інформації в АСУЕ  та інші системи ТЕС;
 • Відображення і документування інформації;
 • Формування звітів.