Цех переробки сільськогосподарських відходів та цех виробництва комбікормів, ТзОВ «Гудвеллі Україна»

У 2020 році ТОВ «Енвітек» розробило та затвердило проект агропромислового комплексу для ТзОВ «Гудвеллі Україна», який включає біогазову установку потужністю 1,5 мВт перша черга, та 3 мВт – друга черга, а також чех з виробництва комбікормів потужністю 22 тонни/год

Агрокомплекси

Фрагмент генплану проекту будівництва  цеху переробки органічних сільськогосподарських відходів виробництва та цеху з виробництва комбікормів для ТзОВ «Гудвеллі Україна»

Цех переробки сільськогосподарських відходів фактично є установкою по виробництву біогазу з сільськогосподарських відходів свиноферми в с. Тустань - гноївки, відходів забійного цеху, силосу, полови.
Проектом передбачене вироблення біогазу у кількості 4,8 млн м3/ рік шляхом анаеробного зброджування на біогазовій установці об’ємом 10,0 тис.м3. Отримання електричної і теплової енергії відбуватиметься при спалюванні біогазу в когенераційній установці електричною потужності 1,5 МВт.

Біогазова установка у 3D.

Біогазова установка у 3D.

Біогазова установка працює за принципом анаеробного зброджування при повній відсутності кисню та підтримання сталого температурного режиму. Вироблений в біореакторі біогаз, який пройшов всі технологічні етапи підготовки, подаватиметься газодувкою на подальше спалювання в когенераційній установці (КГУ) або котельні.
 
Проектом передбачено розділення дагестату на тверду та рідку фракції. Тверда фракція може безпосередньо вноситись на поля, а рідка – зберігається а спеціальних резервуарах до моменту затребуваності.

Кормоцех призначений для приготування кормів шляхом механічної, теплової, хімічної та біохімічної дії, спрямованої на підвищення поживних та смакових якостей корму.
Потужність будівництва цеху комбікормів складає 22 т/годину.
Сировиною для виготовлення кормосумішей є буряковий жом 1 500 т, соєва макуха, соняшниковий шрот соняшниковий шрот.
Кінцевим результатом роботи цеху комбікормів є видача готового продукту у вигляді кормосумішей, таких як Starter, Multi, Speed, Rosta, Grower, Lakta, Gesta.

Цех з виробництва комбікормів у 3-D.

Цех з виробництва комбікормів у 3-D.
Основними досягненнями від реалізації проекту є:

  •     Отримання Замовником прибутків зі своїх відходів, тобто виробництво «зеленої енергії», біогазу, який можна продавати;
  •     Отримання теплової енергії для забезпечення власних потреб;
  •     Відсутність викидів в атмосферне повітря;
  •     Уникнення небезпеки інфільтрації відходів у підземні горизонти;
  •     Уникнення складування відходів виробництва на території свиноферми,  а також відповідних запахів;
  •     Створення нових робочих місць;
  •     Покращення загального  екологічного стану прилеглих територій.