Споруди очищення стічних вод забійного цеху. ПрАТ Оріль-Лідер, смт. Єлизаветівка

ТОВ «Енвітек» надає різні види екологічних послуг, починаючи від розробки технічної документації або інжинірингу та постачання обладнання і до проектів «під ключ». Прикладом першого виду послуг (розробка проекту) стала розробка технічної документації «Технологічна концепція технічного переоснащення діючих очисних споруд на території ПрАТ  «Оріль-Лідер», відповідно до технічного завдання ПрАТ «Оріль-Лідер»
В рамках цих робіт, спеціалісти ТОВ «Енвітек» провели аудит очисних споруд, склали програму моніторингу фізико-хімічного складу стічних вод по окремим етапам очищення, та, базуючись на детальному аналізі всіх технологічних потоків, робочого режиму обладнання та його доцільності в ланцюгу очищення, а також на лабораторних даних протягом місяця, надали рекомендації щодо переоснащення діючих очисних споруд.  

Крім вказаних у ТЗ робіт було виконано поточні аналізи фізико-хімічного складу стічних вод, що є однією з необхідних умов забезпечення результату досягнення ГДК; лабораторні моделювання окремих етапів процесу очищення стічних вод (аерація, накопичення мулу, флотація); розробка технічної документації у частині ЕТ для монтажу та підключення насосного обладнання згідно технічного завдання та мішалок у резервуарі-усереднювачі, що постачаються у комплекті з шафами керування.  
Для проектування очисних споруд ми базувались на всесвітньо прийнятих методах розрахунку таких як German “Standard ATV-DVWK-A 131E» та Metcalf and Eddy.

Запропоноване технічне переоснащення забезпечить:

  • Стабільну якість очищення промислових стоків до норм на скид у каналізацію;
  • Скорочення енергозатрат та реагентів,
  • Поліпшення умов експлуатації очисних споруд.
    banner4

На майбутнє, ми пропонуємо розглянути два перспективних напрямки розвитку споруд очищення стічних вод ПрАТ «Оріль-Лідер»:

  1. Доочищення води, застосовуючи технології MBR – мембранний біологічний реактор.
  2. Отримання біогазу безпосередньо із стічних вод з використанням  високопродуктивного анаеробного реактору.
  3. Доочищення стічних вод із застосуванням мембранних біологічних реакторів забезпечуючи більш високу якість очищення, відкриває можливості для розгляду варіантів повторного використання води у виробництві або для інших, наприклад, іригаційних потреб.

 

Other from the section

Установки очищення стічних вод від органічних забруднень, фосфатів та азотних сполук

бса

Vereor (en)

Blandit dolore luptatum premo quadrum. Ad blandit singularis uxor. Genitus jus probo suscipit vulpes. Abluo dignissim...