Споруди очищення стічних вод забійного цеху. ПрАТ Оріль-Лідер, смт. Єлизаветівка

ТОВ «Енвітек» надає різні види екологічних послуг, починаючи від розробки технічної документації або інжинірингу та постачання обладнання і до проектів «під ключ». Прикладом першого виду послуг (розробка проекту) стала розробка технічної документації «Технологічна концепція технічного переоснащення діючих очисних споруд на території ПрАТ  «Оріль-Лідер», відповідно до технічного завдання ПрАТ «Оріль-Лідер»
В рамках цих робіт, спеціалісти ТОВ «Енвітек» провели аудит очисних споруд, склали програму моніторингу фізико-хімічного складу стічних вод по окремим етапам очищення, та, базуючись на детальному аналізі всіх технологічних потоків, робочого режиму обладнання та його доцільності в ланцюгу очищення, а також на лабораторних даних протягом місяця, надали рекомендації щодо переоснащення діючих очисних споруд.  

Крім вказаних у ТЗ робіт було виконано поточні аналізи фізико-хімічного складу стічних вод, що є однією з необхідних умов забезпечення результату досягнення ГДК; лабораторні моделювання окремих етапів процесу очищення стічних вод (аерація, накопичення мулу, флотація); розробка технічної документації у частині ЕТ для монтажу та підключення насосного обладнання згідно технічного завдання та мішалок у резервуарі-усереднювачі, що постачаються у комплекті з шафами керування.  
Для проектування очисних споруд ми базувались на всесвітньо прийнятих методах розрахунку таких як German “Standard ATV-DVWK-A 131E» та Metcalf and Eddy.

Запропоноване технічне переоснащення забезпечить:

  • Стабільну якість очищення промислових стоків до норм на скид у каналізацію;
  • Скорочення енергозатрат та реагентів,
  • Поліпшення умов експлуатації очисних споруд.
    banner4

На майбутнє, ми пропонуємо розглянути два перспективних напрямки розвитку споруд очищення стічних вод ПрАТ «Оріль-Лідер»:

  1. Доочищення води, застосовуючи технології MBR – мембранний біологічний реактор.
  2. Отримання біогазу безпосередньо із стічних вод з використанням  високопродуктивного анаеробного реактору.
  3. Доочищення стічних вод із застосуванням мембранних біологічних реакторів забезпечуючи більш високу якість очищення, відкриває можливості для розгляду варіантів повторного використання води у виробництві або для інших, наприклад, іригаційних потреб.

 

Інше з розділу

Установки очищення стічних вод від органічних забруднень, фосфатів та азотних сполук